Het bestuur van CV de Spurriezeiers nodigt al haar leden uit voor de Algemene Ledenvergadering 2019 welke gehouden wordt op:

 

Maandag 24 juni 2019
Waar: Zalencentrum de Smed
Aanvang vergadering: 20:30uur (zaal open om 20:00uur)

 

Het bestuur vindt het belangrijk dat alle leden op de hoogte zijn en blijven van de ontwikkelingen binnen de vereniging en stelt uw aanwezigheid dan ook zeer op prijs!

 

Prins Toine d`n Urste en de Spurriezeiers kunnen terugzien op een zeer geslaagd jubileumjaar en een geweldig carnaval 2019.

Iedereen van harte bedankt hiervoor !