Uitslag Optocht 2019:

Grote groep jeugd:

1: Boitegewoon, De Lindt 30 joar, dus wai bakke gewoon boite

Kleine groep jeugd:

1: Big mi steek

 

Individueel volwassenen:

1: Boitegewoon Tai Sien

2: PAK UIT met 55 jaar Spurriezeiers

Paren volwassenen:

1: Underkoffer

2: Dun Hellemondse maestro 2019

3: Wai zun boitegewoon lenig

4: Wai denken oit of de boks

5: 55 jaor Spurriezeiers mi prins Toine, doar maoke wai mi Stippent un skon fisje van

6: Wai -> blinde links

7: Spurreizeiers

Kleine groep volwassenen:

1: al 55 jaar dansmarieke

2: flestival

Grote groep volwassenen:

1: Wai draaie boitegewoon

 

Wagens;

1: Wai drèèje boitegewoon

2: CV De Trekkers goes wild

3: Dees pakku stoan ons boitegewoon (en binne ôk)

4: Mi onze prins en nar voorop in de rij, een polonaise naar de kindereboerderij

5: Western

 

Gevelversiering:

1: 55 De Spurriezeiers

2: Di joar mi carnaval nie op de de latte, we goan er gewoon inne vatte