Prins Jorg den Uurste -  2017

Ook onze carnavalsvereniging heeft ereleleden en leden van verdienste. Dit zijn mensen die zich op een bijzondere manier inzetten of ingezet hebben voor onze club.

Op dit moment hebben we 8 ereleden en 2 leden van verdienste.

Gerard Sommer is in 1992 benoemd tot erelid. Gerard is lid van de raad van elf geweest en vele jaren actief in het bestuur als penningmeester en vice-voorzitter.

Jan van Berkel benoemd als erelid in 2001. Jan heeft vele functies bekleed binnen onze vereniging zoals bestuurslid, lid van de raad van elf en zelfs voorzitter. Maar wij kennen hem als de spaarwaterval van de Spurriezeiers, namelijk als Vorst.

Piet Dekkers is in 2002 benoemd als erelid en is ruim 20 jaar zeer actief geweest voor de Spurriezeiers. Hij heeft vele functies bekleed, begonnen als Prins in 1982, daarna via raad van elf en het bestuur waarin hij vanaf 1992 de functie van penningmeester en de laatste jaren als voorzitter heeft vervuld. Ook is Piet in 1994 benoemd als “Ere Spurrie-Bemmel”, hij heeft zich bijzonder ingezet voor het jeugdcarnaval, hij was initiatiefnemer en medeoprichter in 1989 van het jeugdcarnaval De Spurrie-Bemmels.

Eef Luyben is in 2007 benoemd als erelid. Eef heeft vele functies binnen onze vereniging vervuld o.a. Bemmelcommissie, Prins in 1996, lid van de raad van elf, Adjudant, Vorst en bestuurslid.

Adrie van de Weijden is ook in 2007 benoemd. Adrie is meer dan 18 jaar actief geweest. Adrie is de grote animator geweest achter onze carnavalskrant en de website. Vele jaren heeft hij in het bestuur gezeten waarin hij de functie van penningmeester en het voorzitterschap heeft vervuld. Ook is hij Prins geweest in 2007.

Toos en Hans van de Westerlo, in 2008, tijdens ons 44-jarig jubileum benoemd tot ereleden. Toos heeft 44 jaar lang diverse hand- en spandiensten verleend aan onze vereniging. Niet vergeten mag worden dat zij ook vele jaren begeleidster was van de dansmarietjes. Hans van de Westerlo is vanaf de oprichting actief bij de Spurriezeiers. Hij is 3x Prins geweest, lid van de raad van elf, bestuurslid en voorzitter. Tot 2014 was Hans jarenlang beschermheer van onze club.

Willy Thijssen is sinds 2014 erelid. In 1996 begonnen als hoffotograaf bij de Spurriebemmels. Daarna bij de Spurriezeiers als Raad van Elf en als 2e secretaris in het bestuur, waarbinnen hij diverse commissies onder zijn beheer had, zoals: de carnavalskrant, playbackfestival, bezoek Elkerliek ziekenhuis, Alphonsus en het verzorgen van de onderscheidingen.Hij was elf jaar als Adjudant de rechterhand.

Lid van Verdienste:                                                                                                                                                  

Toon Bloks: is benoemd tot Lid van Verdienste in 2007. Oud prins 1993. Toon heeft veel hand en spandiensten verricht voor onze club. Ook was hij vele jaren betrokken bij de optochten in ons Spurrieland.

Ad Kouwenhoven werd in 2015 benoemd tot Lid van Verdienste. Ad is jarenlang lid geweest van de raad van 11. Daarnaast heeft hij zich jarenlang ingezet voor de sponsoring en voor de loterij.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

van evenzoveel Prinsen geweest. Ook is hij Prins geweest in 2011,

Lid van Verdienste:

Toon Bloks is op dit moment als Lid van Verdienste benoemd in 2007. Toon is Prins geweest van onze vereniging in 1993. Jarenlang heeft hij zich verdienstelijk gemaakt met diverse hand-en spandiensten met o.a. technische zaken. Ook was hij vele jaren betrokken bij de optochten in ons Spurrieland.

In 2015 is Ad Kouwenhoven ook tot Lid van Verdienste benoemd.Ad heeft zich verdienstelijk gemaakt voor de vereniging door elk jaar diverse advertenties op te halen.